Beneficis del Reiki com a teràpia

Jun 5, 2020 | Articles

La ciència ens ho deixa molt clar, no hi ha evidències per tal d’afirmar que el Reiki pot curar cap malaltia. Això no obstant, el Reiki s’ha de veure com una teràpia complementaria que pot ser implementada juntament amb els tractaments mèdics.

El Reiki és més efectiu que el placebo [1]: “reducció de la freqüència cardíaca, de la pressió arterial, del dolor, de l’ansietat i de la depressió. A més a més, millora l’autoestima i la qualitat de vida.”

[1] E. McManus, D. (2017, septiembre 5). Reiki Is Better Than Placebo and Has Broad Potential as a Complementary Health Therapy. Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC5871310/

Estudis addicionals:

Thrane, S., & M. Cohen, S. (2014, enero 28). Effect of Reiki Therapy on Pain and Anxiety in Adults: An In-Depth Literature Review of Randomized Trials with Effect Size Calculations. Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4147026/

L. Morse, M., & W. Beem, L. (2011, diciembre 17). Benefits of Reiki Therapy for a Severely Neutropenic Patient with Associated Influences on a True Random Number Generator. Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3239316/

Sobre nosaltres

Som una organització espiritual dedicada a la pràctica i contemplació de l'Ésser, la meditació i la pregària, fundades en els valors humanitaris del IOGA...

[ Segueix... ]