Beneficis del Reiki com a teràpia

Jun 5, 2020 | Articles

La ciència ens ho deixa molt clar, no hi ha evidències per tal d’afirmar que el Reiki pot curar cap malaltia. Això no obstant, el Reiki s’ha de veure com una teràpia complementaria que pot ser implementada juntament amb els tractaments mèdics.

«El Reiki és millor que el placebo per activar el sistema nerviós parasimpàtic, mesurat per la freqüència cardíaca reduïda, la pressió arterial reduïda i l’augment de la variabilitat de la freqüència cardíaca. Per als pacients amb afeccions cròniques de salut, s’ha trobat que el Reiki és més eficaç que el placebo per reduir el dolor, l’ansietat i la depressió i per millorar l’autoestima i la qualitat de vida. […]


El Reiki té el potencial de proporcionar un valuós suport per a una gran varietat de malalties cròniques. Tot i això, no hi ha cap justificació per considerar el Reiki com una cura per a cap malaltia. En lloc d’això, el Reiki s’ha de considerar com una teràpia complementària que es pot implementar al costat de totes les altres tècniques mèdiques i terapèutiques.»
[1]

[1] E. McManus, D. (2017, septiembre 5). Reiki Is Better Than Placebo and Has Broad Potential as a Complementary Health Therapy. Recuperado de https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2156587217728644


Estudis addicionals:

Thrane, S., & M. Cohen, S. (2014, enero 28). Effect of Reiki Therapy on Pain and Anxiety in Adults: An In-Depth Literature Review of Randomized Trials with Effect Size Calculations. Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4147026/

L. Morse, M., & W. Beem, L. (2011, diciembre 17). Benefits of Reiki Therapy for a Severely Neutropenic Patient with Associated Influences on a True Random Number Generator. Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3239316/

Sobre nosaltres

Som una organització espiritual dedicada a la pràctica i contemplació de l'Ésser, la meditació i la pregària, fundades en els valors humanitaris del IOGA...

[ Segueix... ]