Siddha Ioga

Mar 29, 2020 | Hridayam

És la pràctica del ioga centrant la consciència al cor espiritual que anomenem Hridayam, amb sinceritat reverencial, despertant progressivament la Guru Shakti, la Gràcia del Guru (el mestre), que resideix a la profunditat del cor, que ens aporta la clau del coneixement i un fluir incessant d’amor fraternal.

Aquest amor és un torrent que ens porta en braços en els moments de profunda meditació que, com afirma el Bhagavad Gita:

«La visió de l’Ésser s’aconsegueix mitjançant la Meditació».

«Forma i buit, tot és Shiva (Déu)», afirma la Tradició dels Siddha Ioguis. Swami Muktananda, gran exponent d’aquesta tradició, afirmava:

«El sofriment és no conèixer Déu, que impregna el món, mentre que conèixer-lo és la felicitat. Vosaltres, estudiants Siddhas, vosaltres sou conscients, omnipresents i perfectes».

Això és coincident amb l’afirmació de la Tradició Vedanta Advaita, quan diu que som Sat-Chit-Ananda: Existència, Consciència i Beatitud completes.

Sobre nosaltres

Som una organització espiritual dedicada a la pràctica i contemplació de l'Ésser, la meditació i la pregària, fundades en els valors humanitaris del IOGA...

[ Segueix... ]