Què és Haridayam?

Feb 27, 2020 | Hridayam

Haridayam Yoga té els seus orígens en «Jati Yoga: Centre Professional de Ioga» l’any 1986. Actualment, és una associació registrada com a «Pratyabhijña Hridayam Sanatana Dharma Sangha» i comunament coneguda com a «Haridayam Ioga» o «Hridayam Ioga». 

Haridayam és un Centre d’Estudis Iòguics dedicat a la pràctica i contemplació de l’Ésser, a la pràctica i estudi del Yoga, la Meditació i el Reiki; amb més de tres dècades d’experiència.

Som una entitat degudament registrada en el Ministerio de Justicia núm. 016319 i afiliada a la Federació Catalana de Ioga (FCI).

La nostra comunitat és inclusiva, universal i abraça la diversitat. Haridayam és fundada d’acord amb els valors humanitaris universals del Yoga i d’acord amb els principis del Sanatana Dharma (llibertat espiritual), dels quals en fem difusió.

La nostra filosofia, la qual anomenem «Agni Ioga Hridayam», és, simplement, el Yoga tradicional adaptat als temps actuals. Mantenint-nos fidels a la gran tradició del Yoga, amb la finalitat de recuperar i difondre la seva essència.

El nostre objectiu pràctic és posar a disposició de les persones associades els diferents coneixements i tècniques, àmpliament experimentades, amb la finalitat de millorar la seva salut física, emocional i espiritual; i orientant-los per tal que puguin cercar el seu propi camí.

Fomentem, principalment, la pràctica i estudi de Yoga-Asana i la Meditació, com també la contemplació de les diverses visions del Vedanta, i l’estudi i pràctica del Reiki com a pràctica complementària.

Sobre nosaltres

Som una organització espiritual dedicada a la pràctica i contemplació de l'Ésser, la meditació i la pregària, fundades en els valors humanitaris del IOGA...

[ Segueix... ]