Què significa “Pratyabhijña Hridayam Sanatana Dharma Sangha”?

Oct 14, 2020 | Hridayam

SANATANA DHARMA

És un codi d’ètica, una forma de viure a través de la qual un pot aconseguir «l’alliberament». Alliberament de les emocions i conceptualitzacions que, de manera conscient o no, ens provoquen reaccions que alteren la nostra conducta racional. Sanatana Dharma representa molt més que una religió; ja que proporciona als seus “seguidors” una visió del món completa, una forma de vida i una visió coherent i racional de la realitat. I es caracteritza, també, per la recerca de la veritat còsmica.

Essencialment, és un terme que no té inclinacions “sectàries” ni divisions ideològiques. Això ho mostra el significat de les seves paraules: «Sanatana» és allò que no té principi ni final, sinó que és etern; mentre que “Dharma” fa referència a la naturalesa eterna i inherent de la realitat, considerada com una llei natural subjacent al comportament correcte i a l’ordre social. 

Així doncs, el terme no denota un credo com, per exemple, el Cristianisme o l’Islam, sinó que representa, com bé s’ha esmentat anteriorment, un codi de conducta i un sistema de valors que té, com a nucli central, la llibertat espiritual. D’aquesta manera, qualsevol visió espiritual que accepti la llibertat espiritual d’altres, pot considerar-se part de Sanatana Dharma.

PRATYABHIJÑA HRIDAYAM SANATANA DHARMA SANGHA

Pratyabhijña: és una escola filosòfica i sistema de lògica, del xivaisme del Caixmir que es va originar al segle IX-VII dC.

Haridayam: és una paraula sànscrita que normalment es tradueix com a «cor» o «allò que nodreix i cura el cor». La paraula també significa «ànima», «coneixement veritable / diví» i «essència (d’alguna cosa)”.

Sanatana: és allò que no té principi ni final, l’etern.

Dharma: és la naturalesa eterna i inherent de la realitat, considerada en l’hinduisme com una llei còsmica subjacent al comportament correcte i a l’ordre social.

Sangha: fa referència a l’associació, assemblea o comunitat. S’utilitza majoritàriament en el budisme per fer referència a les diverses comunitats religioses o espirituals.

Sobre nosaltres

Som una organització espiritual dedicada a la pràctica i contemplació de l'Ésser, la meditació i la pregària, fundades en els valors humanitaris del IOGA...

[ Segueix... ]