Kriya Hatha Yoga de Síntesi

Ago 14, 2021 | Hridayam

HATHA YOGA

Què és?

El Hatha Yoga és una de les cinc principals vies del ioga, essent el ioga de la tècnica o de l’esforç. 

És, certament, una de les branques més conegudes del ioga i alhora, una de les més malinterpretades. Actualment es tendeix a identificar el Hatha Yoga amb el yoga-asana modern occidental, és a dir, amb una disciplina purament gimnàstica. 

Malgrat això, el Hatha és un sistema psicofísic i espiritual que té l’objectiu d’ajudar-nos a assolir l’autorealització i la «purificació» del cos i la ment mitjançant una combinació de pràctiques com l’asana, el pranayama, el mantra i la meditació.

Asana, pranayama, mantra i meditació

L’asana: aquesta és l’eina més accessible per integrar, a la nostra percepció conscient, la comprensió filosòfica, energètica i espiritual de la visió iogui, per tal de fer-ne una realitat experimentable; l’asana és una meditació en moviment en la que s’integra la respiració controlada. D’aquesta manera, segons la tradició, la seva finalitat és preparar el cos per la meditació. 

Yoga-asanas: la medicina externa del Yoga

Efectivament, les asanes (postures) són la principal medicina externa del Yoga. Aquestes són un instrument efectiu (ja demostrat per la ciència occidental) per la recuperació i sanació física (i mental), ja que promouen la nostra salut global, millorant el sistema immunitari, cardiovascular i digestiu; així com tot el sistema musculoesquelètic, mantenint-nos forts i flexibles; a més d’ajudar-nos a eliminar l’estrès i la tensió acumulats en els ossos, les articulacions i els nervis.

La «nostra» práctica d’asana, és apte per a totes les edats i nivells. A Haridayam valorem més l’assoliment de la calma mental mitjançant la consciència corporal i respiratòria que l’execució forçada i “perfecta” de l’asana. D’aquesta manera, el nostre Hatha Yoga esdevé molt més terapèutic, restaurador i integrador.

 (vegeu els articles «Beneficis de la pràctica del Ioga» i «Immunitat i Ioga»)


El pranayama: és la quarta de les vuit branques del Yoga (Patanjali). De fet, aquesta disciplina de control respiratori és un dels mètodes més importants i distintius per la pràctica del Yoga; el qual ens dóna més «poder» o energia per la meditació.  

Pranayama: la medicina interna del Yoga

El pranayama (exercicis respiratoris) és la medicina interna del Yoga. Una disciplina que treballa en els sistemes respiratori i circulatori, tant en els pulmons com en el cor. Una pràctica que ens pot ajudar amb afeccions respiratòries com els refredats, les grips i les al·lèrgies, com també amb altres problemes limfàtics i cardiovasculars. D’aquesta manera, el pranayama construeix una resistència eficaç contra determinats organismes nocius.


La meditació: aquesta és el focus central de les ensenyances del ioga tradicional, és el Raja Yoga. La meditació, en tant que ioga interior, consta de les tres branques més elevades del ioga: dharana (concentració), dhyana (meditació reflexiva) i samadhi (consciència unificada).

Mantra i Meditació: les medicines psicològiques del Yoga

Tant el mantra com la meditació són les medicines psicològiques del Yoga, unes pràctiques amb beneficis àmpliament demostrats per la ciència. Mentre que el mantra ens ajuda, mitjançant un patró harmoniós de vibració sonora, a donar pau a la ment i al cos, a eliminar blocatges i a reduir l’estrès mental; la meditació, deixant la ment en un estat de calma, ens permet autoinvestigar-nos i ens ajuda a mantenir el cervell en forma a mesura que envellim, així com a millorar la memòria i la concentració. 

 (vegeu l’article «Beneficis de la Meditació»)


PER QUÈ «KRIYA» I DE «SÍNTESI»?

Tal com remarca el Dr. David Frawley (Doctorat en el camp del Ioga i les Ciències Vèdiques i un dels estudiosos més importants i reconeguts d’avui dia), «hi ha moltes definicions de ioga en els textos tradicionals», malgrat això, «no podem separar l’estudi del ioga de l’estudi de la meditació».

El ioga, en el seu sentit més ampli, fa referència a tot un seguit de pràctiques espirituals que inclouen, per exemple, l’asana, el pranayama, els mantres i la meditació. Unes pràctiques que han de ser realitzades de forma sistemàtica com un enfocament integral del desenvolupament interior.

Compartim l’opinió d’erudits com el Dr. Ekkirala Krishnamacharya (catedràtic universitari de Literatura Vèdica i Oriental), que hi ha massa noms associats al ioga, així com molts de «tipus» de ioga (tot i deixar de banda les branques «autèntiques» del Yoga com el Jnana, Bhakti, Karma, Raja i Hatha). 

Si tenim en compte que la traducció més apropiada per la paraula Yoga és «síntesi» i no «unió» o «unitat», tal com diu el Dr. Krishnamacharya, entenem que només hi ha un Yoga:

«De la mateixa manera que l’arbre té les seves branques, de la mateixa manera que la flor té la seva pluralitat de pètals, […] hi ha branques i subdivisions en el sender del Ioga.»

– Dr. Ekkirala Krishnamacharya

Per aquest motiu, com també defensa el Dr. Frawley, quan s’utilitzen conceptes com Kundalini Yoga, Iyengar, Vinyasa, Yin Yoga, Flow Yoga, etcètera, s’està fent referència a diferents mètodes d’aplicació de les asanes dins de les pràctiques, més que no pas a les branques mencionades anteriorment i, certament, no a diferents tipus de ioga.

Tanmateix, per tal de poder respondre a les demandes de la societat actual, creiem necessari explicar per què definim el nostre estil de pràctica com a «Kriya» i de «Síntesi»:

  • Síntesi: tal com expliquem en l’apartat de «La nostra filosofia: Agni Ioga Hridayam», a Haridayam fem una síntesi de tota la història i tradició filosòfica del Yoga. Així doncs, fonamentem el nostre mètode, tant filosòfic-teòric com pràctic, amb els textos originals i adaptats als coneixements de la ciència i la societat actual.
  • Kriya: aquesta paraula procedeix de les paraules sànscrites «kri» (acció) i «ya» (consciència). Per tant, Kriya és una tècnica de ioga, una acció centrada i continuada, que es realitza amb plena consciència. Així, el Kriya Yoga és un mètode per al desenvolupament de la consciència i el despertar de les facultats adormides.

Sobre nosaltres

Som una organització espiritual dedicada a la pràctica i contemplació de l'Ésser, la meditació i la pregària, fundades en els valors humanitaris del IOGA...

[ Segueix... ]