Beneficis de la Meditació

Oct 14, 2020 | Articles

La ciència ens demostra, clarament, que la meditació té múltiples beneficis per la nostra salut. En aquest article, et deixem una llista d’onze beneficis científicament demostrats i els estudis corresponents:

 • Reducció de l’estrès [1]
 • Controla l’ansietat [2]
 • Millora la salut emocional [3]
 • Millora l’autoconeixement [4]
 • Allarga l’atenció [5]
 • Pot reduir la pèrdua de memòria relacionada amb l’edat [6]
 • Pot «generar» amabilitat [7]
 • Pot ajudar a combatre les addiccions [8]
 • Ajuda a dormir millor [9]
 • Ajuda a controlar el dolor [10]
 • Pot disminuir la pressió arterial [11]


[1] Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M., Gould, N. F., Rowland-Seymour, A., Sharma, R., Berger, Z., Sleicher, D., Maron, D. D., Shihab, H. M., Ranasinghe, P. D., Linn, S., Saha, S., Bass, E. B., & Haythornthwaite, J. A. (2014). Meditation programs for psychological stress and well-being: a systematic review and meta-analysis. JAMA internal medicine174(3), 357–368. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.13018

[2] Chen, K. W., Berger, C. C., Manheimer, E., Forde, D., Magidson, J., Dachman, L., & Lejuez, C. W. (2012, June 14). MEDITATIVE THERAPIES FOR REDUCING ANXIETY: A SYSTEMATIC REVIEW AND META‐ANALYSIS OF RANDOMIZED CONTROLLED TRIALS. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/da.21964

[3] Kasala, E. R., Bodduluru, L. N., Maneti, Y., & Thipparaboina, R. (2014). Effect of meditation on neurophysiological changes in stress mediated depression. Complementary therapies in clinical practice20(1), 74–80. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2013.10.001

[4] Dahl, C. J., Lutz, A., & Davidson, R. J. (2015). Reconstructing and deconstructing the self: cognitive mechanisms in meditation practice. Trends in cognitive sciences19(9), 515–523. https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.07.001

[5] Sood, A., & Jones, D. T. (2013). On mind wandering, attention, brain networks, and meditation. Explore (New York, N.Y.)9(3), 136–141. https://doi.org/10.1016/j.explore.2013.02.005

[6] Gard, T., Hölzel, B. K., & Lazar, S. W. (2014). The potential effects of meditation on age-related cognitive decline: a systematic review. Annals of the New York Academy of Sciences1307, 89–103. https://doi.org/10.1111/nyas.12348

[7] Galante, J., Galante, I., Bekkers, M. J., & Gallacher, J. (2014). Effect of kindness-based meditation on health and well-being: a systematic review and meta-analysis. Journal of consulting and clinical psychology82(6), 1101–1114. https://doi.org/10.1037/a0037249

[8] Tang, Y. Y., & Leve, L. D. (2016). A translational neuroscience perspective on mindfulness meditation as a prevention strategy. Translational behavioral medicine6(1), 63–72. https://doi.org/10.1007/s13142-015-0360-x

[9] Martires, J., & Zeidler, M. (2015). The value of mindfulness meditation in the treatment of insomnia. Current opinion in pulmonary medicine21(6), 547–552. https://doi.org/10.1097/MCP.0000000000000207

[10] Zeidan, F., Martucci, K. T., Kraft, R. A., Gordon, N. S., McHaffie, J. G., & Coghill, R. C. (2011). Brain mechanisms supporting the modulation of pain by mindfulness meditation. The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience31(14), 5540–5548. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5791-10.2011

[11] Koike, M. K., & Cardoso, R. (2014). Meditation can produce beneficial effects to prevent cardiovascular disease. Hormone molecular biology and clinical investigation18(3), 137–143. https://doi.org/10.1515/hmbci-2013-0056

Sobre nosaltres

Som una organització espiritual dedicada a la pràctica i contemplació de l'Ésser, la meditació i la pregària, fundades en els valors humanitaris del IOGA...

[ Segueix... ]